Pokazywanie postów oznaczonych etykietą igeosip. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą igeosip. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 2 maja 2011

System iGeoSIP w Mieście i Gminie Kórnik

W dniu 28 kwietnia 2011r. uruchomiono w Urzędzie Miejskim w Kórniku System Informacji Przestrzennej iGeoSIP, którego część publiczna będzie dostępna dla obywateli na stronie www urzędu oraz pod linkiem kornik.e-mapa.net.

Na wdrożenie składa się oprogramowanie iGeoSIP umożliwiające kompleksowe zarządzanie informacją przestrzenną w jednostkach samorządu terytorialnego, moduł iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) służący do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. oraz moduł iRMK (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego) do prowadzenia rejestru mienia komunalnego gminy (m.in. kompleksowe zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością gminy, prowadzenie użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy itp.) i prezentacji graficznej nieruchomości na tle różnych serwisów mapowych.

W powiecie poznańskim oprogramowanie iMPA oraz iRMK funkcjonuje w 10 gminach w różnej konfiguracji. Informacje o nowo nadanych adresach trafiają automatycznie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu (m.in. na mapę powiatu) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Część ogólnodostępna portalu kornik.e-mapa.net oferuje szereg danych tematycznych prowadzonych bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kórniku, takich jak aktualna informacja turystyczne (baza noclegowa i gastronomiczna), przebiegi ścieżek rowerowych czy siedziby obwodowych komisji wyborczych.

czwartek, 14 kwietnia 2011

Dostępne są wszystkie dane w Geoportalu ZCPWZ

Od dnia 14 kwietnia 2011r. w Geoportalu ZCPWZ dostępne są już wszystkie pozyskane w ramach projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dane w ujednoliconej szacie graficznej. Portal działa w opracowanej przez nas technologii iGeoSIP.
Baza adresowa portalu oparta została o dane funkcjonującego w gminach systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). W przypadku gmin nieprowadzących elektronicznie rejestrów punktów adresowych wykorzystaliśmy dane udostępnione przez Geodetę Województwa Zachodniopomorskiego. Portal oferuje również szereg danych tematycznych prowadzonych bezpośrednio przez zarejestrowanych użytkowników lub publikowanych w oparciu o usługi sieciowe.